Hvad der arbejdes med

Fantasia er en kreativ fritidsskole primært for børn og unge. Navnet er valgt for at understrege, at vi finder bevarelse af børns fantasi og kreative udtryksevner meget vigtig!

Skolen tilbyder børn og unge udviklingsmuligheder indenfor billedkunst, tegning samt andre kunstneriske og kreative områder.

Undervisningens grundlag er, at børn og unge kan udvikle deres egen kunstneriske forståelse, samt evne til at udtrykke sig kunstnerisk og kreativt.
Der undervises bl.a. i forskellige teknikker, samt brugen af forskellige materialer.

 

Fantasia er også en kulturel forening med en bestyrelse bestående 2017 af kirsten Haslund, Runa sand, Laila Overgaard Pedersen ,Grethe Rasmussen,  Suzanne Lastrina, Karen Hjort og John  Grau. 

Kirsten Haslund formand, Runa Sand sekretær, Karen Hjort kasserer.

Vi holder generalforsamling en gang årligt i maj måned, forslag er dog velkomne på alle tider af året!

Som forening modtager Fantasia støtte fra Randers Kommunes Kulturforvaltning i 2015 til PR.

- at sætte sig spor!