Ingen sommerskole i år, da bestyrelsen arbejder for ny indretning af rummet i Kulturhuset Langå!
Nye hold starter til september!

Fortsat mandagshold

Mandagsholdet starter igen mandag den 6. september klokken 16-18. Er nu for ca. 9-13 år. 

Der er muligvis en enkelt ledig plads, så forhør gerne derom, hvis interesseret!

Vi fortsætter med lidt mere fokus på iagttagelse, ser på hvordan rum kan vises i billeder, lys og

skygge mv. Dog leger vi også stadig og får gang i spontanitet og fantasi.

Vi ser på billeder- både egne og andres, herunder kan der blive besøg på galleri og kunstmuseum. 

Ligesom vi følger naturens gang.

Meget i forløbet afhænger af deltagerne selv! Forudsætning for at deltage er at man elsker at tegne, male osv. og har lyst til at fordybe sig i det! Mulighed for at blive optaget på venteliste, i fald, der ikke lige er plads, da vi kun har små hold !

nyt hold for ca. 6-8 år

 

Tegning, maleri, tryk, collage og brug af forskellige materialer til bl.a. former og figurer. Eventyr, musik og meget andet til fantasien samt iagttagelse. 4-6 deltagere mellem 6 og 8 år. Formål er at opøve evner til at skabe kunstnerisk: At kunne SE , at kunne håndtere redskaber og materialer, at kunne vælge, at kunne forstå grundlæggende forhold omkring farver, former, komposition mv. og at værdsætte egne værker nok til at arbejde med dem og gøre dem færdige!

pris 750 kr. for tolv gange to timer inklusiv materialer

starter onsdag den 8. september 2021 .

betalings oplysninger

Betaling for faste kurser, med mindre andet er angivet:  på Fantasias konto i langå Sparekasse 9283 0000291870, husk at opgive navn !

 

Betaling går til indkøb af materialer og redskaber!

keramik på Munkholmskolen

Tirsdag klokken 15-17 i billedkunstlokalet, Munkholmskolen i Stevnstrup. 

Starter igen ( forventes det) 7. september 2021,- tilmelding er i gang, maks tolv deltagere! tolv gange to timer, pris pr. barn 750 kr.

NB tilbuddet gælder nu også forældre sammen med børn! Pris for voksne til september 850 kr. 

Betalingen bruges til indkøb af ( dyre) materialer, hvor vi jo gerne vil have et godt udvalg. F.eks. planer om indkøb af sølvler til smykker! Glas til smeltning i ler, diverse glasurer, lerfarver og universalfarver, forskelligt lertøjs og stentøjsler.

Læs mere under menupunktet "keramik", hvor du også kan læse om fremtidsplaner, der omfatter et værksted for og i Langå.