tidspunktet onsdag skifter til 15.30-17.30! Holdet har brug for endnu en deltager, som gerne skal være 8-9 år, meget gerne dreng, men pige er også velkommen. Også plads til en ca. syvårig!

naturens inspiration

Sommerskolen kom til at indeholde lystryk og skulptur af træ fra skoven og Makemake beton...Vi fordybede os i naurens inspiration under indaamling af materialer...

Onsdag i Kulturhuset Langå

 

Tegning, maleri, tryk, collage og brug af forskellige materialer til bl.a. former og figurer. 3-4 deltagere mellem 7 og 13 år. Formål er at opøve evner til at skabe kunstnerisk: den minimale holdstørrelse muliggør at den enkelte deltager i meget høj grad kan følge sine egne inspirationer! Der vil kunne læres en del om f.eks.: At kunne SE , at kunne håndtere redskaber og materialer, at kunne vælge, at opleve grundlæggende forhold omkring farver, former, komposition mv. og at værdsætte egne værker nok til at arbejde med dem og gøre dem færdige! 

Fælles tema forventes at være: Det drømmer jeg om! 

pris 850 kr. for tolv gange to timer inklusiv materialer

starter igen  onsdag den 7.september 2022 klokken 15.30!

betalings oplysninger

Betaling for faste kurser, med mindre andet er angivet:  på Fantasias konto i langå Sparekasse 9283 0000291870, husk at opgive navn !

 

Betaling går til indkøb af materialer og redskaber!

keramik

 

Vi håber på et keramikværksted i langå! 

links til psykoterapi