Så satser vi på grønt lys fra 21. maj! MÅSKE før? Alle kommende deltagere vil få besked angående genåbning- det kan forventes, nogle timer vil blive lagt sammen hhv. tilbud om flere mødedage.

nyt lille hold

 

Tegning, maleri, tryk, collage og brug af forskellige materialer til bl.a. former og figurer. Eventyr, musik og meget andet til fantasien samt iagttagelse. 4-6 deltagere mellem 6 og 12 år. Formål er at opøve evner til at skabe kunstnerisk: At kunne SE , at kunne håndtere redskaber og materialer, at kunne vælge, at kunne forstå grundlæggende forhold omkring farver, former, komposition mv. og at værdsætte egne værker nok til at arbejde med dem og gøre dem færdige!

pris 750 kr. for tolv gange to timer inklusiv materialer

starter igen  mandag 4.januar 2021 , DER ER FÅ LEDIGE PLADSER; INTERESSERET? TILMELD NU!

betalings oplysninger

Betaling for faste kurser, med mindre andet er angivet:  på Fantasias konto i langå Sparekasse 9283 0000291870, husk at opgive navn !

keramik på Munkholmskolen

Tirsdag klokken 15-17 i billedkunstlokalet, Munkholmskolen i Stevnstrup. 

Starter igen 4.januar 2021,- tilmelding er i gang, maks tolv deltagere! tolv gange to timer, pris 750 kr. inklusiv materialer

NB tilbuddet gælder nu også forældre, som kan deltage på lige fod med deres børn! Vi har gode erfaringer med at nogle mødre har deltaget tidligere. Børn kan selvfølgelig stadig deltage uden voksne, voksne derimod kun " ifølge med børn".

 

Læs mere under menupunktet "keramik", hvor du også kan læse om fremtisplaner, der omfatter et værksted, der også kan bruges af voksne i Langå.